دانلود بازی بازی زیبای برش Slice HD - دانلود : برش نام یک گیم سرگرم کننده است که در آن شما باید حرکت تیغه ها رو کنترل کنید و مراقب تیزی آن باشید تا هدف مورد نظر که فشار دادن دکمه است را بدون اینکه تیغه ای به دستتان برخورد کند به انجام و نور قرمز را روشن کنید.

دانلود بازی بازی زیبای برش Slice HD - دانلود