بازی فرار دیوانه وار Crazy Escape 2 - ویژه آندروید : قسمت دوم بازی فرار در شهر برای اندروید عرضه شده باچالش ها وموانع بیشتر غافلگیر کننده تر با فضاهها زیبا تر شما در این بازی باید مردی به که در حال فرار است کمک کنید و او را از روی موانع پیش رویش عبور داده ونجات دهید.

بازی فرار های دیوانه وار Crazy Escape 2 - ویژه آندروید